Kalibracija Instrumentalnih Metoda

Instrumentalne metode koje se primenjuju u cilju kvantitativne hemijske analize mogu biti apsolutne i relativne. Apsolutne metode analize ne zahtevaju kalibraciju da bi se na osnovu izlaznog signala instrumenta dobio podatak o koncentraciji (kulometrija, kulometrijska titracija i elektrogravimetrija). Sve ostale instrumentalne metode su relativne i zahtevaju kalibraciju.

Najčešće metode kalibracije su:

  • kalibraciona kriva
  • metoda standardnog dodatka
  • metoda unutrašnjeg standarda.

Predavanje – Kalibracija instrumentalnih metoda, doc. dr Sanja Armaković