Programiranje u fizici
- materijal za učenje -

Dobrodošli

Zbog izvesnih problema sa preuzimanjem python programa i Jupyter Notebooks sa Moodle servisa, pomenuti fajlovi su takođe postavljeni i na ovom mestu. U principu je sav materijal u vezi sa delom “Programiranje u fizici” dostupan i ovde.

Ukoliko primetite bilo kakve greške ili ako imate bilo kakve komentare, primedbe ili sugestije na tekst izložen u skripti, bio bih vam zahvalan da me kontaktirate.

MATERIJAL

Jupyter Notebooks

Domaći zadaci

NAPOMENA: Za download Jupyter Notebooks – desni klik pa “Save As”

Python online

Ukoliko imate:

  • komentara u vezi odabira, količine i načina izlaganja gradiva
  • komentara u vezi interaktivnog gradiva,
  • predloga za modifikacije, itd

Slobodno anonimno popunite formu ispod. Ukoliko želite odgovor, popunite i polje sa email adresom.

Kontakt forma za komentare