Programiranje u fizici

Interaktivni programi
- POGLAVLJE 11 -

… …

Primer 11.1. Generisanje slučajnih brojeva sa ili bez funkcije seed()

Primer 11.2. Generisanje slučajnih brojeva i smeštanje u listu

Primer 11.3. Crtanje generisanih slučajnih brojeva

Primer 11.4. Generisanje slučajnih brojeva prema Gausovoj raspodeli

Primer 11.5. Simulacija jednodimenzionog slučajnog hoda

Primer 11.6. Program za određivanje vrednosti π Monte Karlo metodom

Primer 11.7. Merenje vremena za izvršenje koda za Monte Karlo proračun vrednosti π

Primer 11.8. Vizuelizacija tačaka kod Monte Karlo simulacije vrednosti broja π