Programiranje u fizici

Udžbenik iz programiranja upotrebom programskog jezika python sa akcentom na primenu u fizici. Ovaj udžbenik je prvenstveno namenjen studentima fizike za potrebe savladavanje programerskog dela predmeta “Numerička analiza i programiranje u fizici”, ali može biti pogodan svim studentima voljnim da naučne osnove programiranja u jednom od najpopularnijih programskih jezika današnjice.

Na ovoj stranici možete pronaći sve resurese iz udžbenika kao što su fajlovi sa podacima neophodnim za reprodukciju programa, python programe koji su predstavljani u udžbeniku, tako da nema potrebe da se programi kopiraju iz .pdf fajla. Programi se mogu pronaći u tri oblika:

  • kao .py fajlovi (svi programi u jednom arhiviranom fajlu)
  • kao Jupyter Notebook (Jupyter Notebook sveske za svako od poglavlja)
  • kao interaktivni programi (Programi dati na svakoj stranici posebno za svako poglavlje)
Za potrebe vežbanja, posebno se preporučuje poslednja pomenuta varijanta, jer studenti za vežbanje primera iz knjige na ovaj način uopšte ne moraju ni imati instaliran python, niti neko od razvojnih okruženja za python. Sve može da se uradi direktno iz pretraživača, tzv. “live” varijanta.

Takođe, na posebnoj stranici je dostupna i online varijanta pythona, idealna za vežbanje ukoliko imate problem sa instalacijom pythona na vašem računaru. Dostupne su praktično sve relevantne biblioteke.

Svi korisnici se ohrabruju da slobodno kontaktiraju autora udžbenika sa komentarima i predlozima u vezi udžbenika, izloženog materijala, načina izlaganja, ukoliko ste pronašli grešku i slično. Svi komentari su dobrodošli.

Fajlovi sa podacima

Svi fajlovi sa podacima koji su korišćeni u primerima, neophodni za reprodukciju programa i rezultata (.rar arhiva)

Programi kao .py fajlovi

Svih 105 programa iz udžbenika u obliku .py fajlova (.rar arhiva)

Jupyter sveske

Svih 105 programa iz udžbenika u obliku Jupyter Notebook fajlova po poglavljima (.rar arhiva)

Interaktivni programi

Svih 105 programa iz udžbenika u interaktivnom obliku tako da se mogu pokretati i modifikovati “live” direktno iz internet pregledača. Idealno za učenje i vežbanje, nije neophodno ništa instalirati

Online python

Online python programiranje preko Trinket io servisa. Ukoliko iz nekog razloga nemate instaliran python, a želite da vežbate programiranje, putem dugmeta dole možete otići na posebnu stranicu gde će vam se pojaviti prozor sa python programskim jezikom.