Programiranje u fizici

Interaktivni programi
- POGLAVLJE 7 -

… …

Primer 7.1. Crtanje grafika gde funkcija plot ima samo jedan argument sa pratećom slikom

# Primer 7.2. Upotreba %matplotlib qt komande

Primer 7.3. Dva argumenta u funkciji plot sa pratećom slikom

Primer 7.4. Označavanje osa

Primer 7.5. Naslovljavanje grafika

Primer 7.6. Crtanje „scatter“ grafika na dva načina – v1

Primer 7.6. Crtanje „scatter“ grafika na dva načina – v2

Primer 7.7. Crtanje grafika gde su tačke povezane linijom

Primer 7.8. Crtanje grafika gde su tačke i linija crvene boje

Primer 7.9. Crtanje više linija na jednom grafiku

Primer 7.10. Dodavanje legende na grafik

Primer 7.11. Definisanje pozicije legende

Primer 7.12. Učitavanje .csv fajla sa vrednostima eksperimenta za gravitacionu konstantu

Primer 7.13. Crtanje grafika \(T^2=f(l)\) uzimajući podatke iz .csv fajla