Programiranje u fizici

Interaktivni programi
- POGLAVLJE 9 -

… …

Primer 9.1. Crtanje podataka iz fajla „interpolacija.csv“

Primer 9.2. Interpolacija podataka linearnom metodom

Primer 9.3. Interpolacija više vrednosti

Primer 9.4. Interpolacija sa više vrednosti definisanih funkcijom linspace()

Primer 9.5. Fitovanje podataka Gej-Lisakovog eksperimenta

Primer 9.6. Ekstrapolacija podataka iz Gej-Lisakovog eksperimenta grafičkim putem