Programiranje u fizici

Interaktivni programi
- POGLAVLJE 10 -

… …

Primer 10.2. Python program za rešavanje diferencijalne jednačine date izrazom (10.3)

Primer 10.3. Primena Ojlerovog metoda na rešavanje diferencijalne jednačine u slučaju slobodnog pada u vazduhu

Primer 10.4. Upoređivanje Ojlerovog i egzaktnog rešenja kod slobodnog pada u vazduhu

Primer 10.5. Upoređivanje Ojlerovog metoda i unapređenog Ojlerovog metoda za rešavanje diferencijalne jednačine slobodnog pada u vazduhu

Primer 10.6. Poređenje Ojlerovog, unapređenog Ojlerovog i Runge-Kuta metoda 4. reda na diferencijalnu jednačinu za slobodan pad u vazduhu

Primer 10.7. Program za rešavanje diferencijalne jednačine LHO Ojlerovim metodom

Primer 10.8. Program za rešenje integrala trapezoidnim pravilom

Primer 10.9. Program za rešavanje integrala Simpsonovim pravilom

Primer 10.10. Primena odeint() za rešavanje diferencijalne jednačine RL kola

Primer 10.11. Program za rešenje integrala funkcijom quad()